AVSMEDIA PRO

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar., că vineri 7 iulie 2023 este termenul limită pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale.
După caz, contribuabilii depun unul dintre formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070 sau 700.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligațiilor fiscale” la adresa:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_ 2023.htm, iar formularele se pot descarca accesând următorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/declararea_obligatiilor_fiscale/toate_formularele#013n

GMC Media Top si Bottom Page