JMCProduction

În data de 16 martie 2023, a fost semnat acordul de cooperare pentru depunerea proiectului “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Ialomița”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – componenta C:15 – Educație.

50 de primării au devenit partenere cu Consiliul Județean Ialomița în demersurile acestui proiect care are o valoare de peste 55 de milioane de lei.

Printre acestea se numără și Sudiți, Movila, Stelnica și Fetești.

AVSMEDIA PRO

La Fetești vor fi dotate următoarele unități de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada”, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Liceul Teoretic “CAROL I” și școlile gimnaziale: “Aurel Vlaicu”, “Dimitrie Cantemir”, “Radu Vodă”și “Mihai Viteazul”.

UAT FETEȘTI

GPP “Albă ca Zăpada”

Săli de clasă 8
Laborator de informatică (preșcolar) 1

 

Liceul Tehnologic “Aughel Saligny”

Săli de clasă 18
Laborator de informatică 1
Laborator de ştiinte (fizică și chimie) 1
Laborator biologie 1
Atelier de practică (mecanici) 1
Cabinet didactic ( limbă și comunicare) 1
Cabinet de sprijin 1

 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară

Săli de clasă 26
Laborator de informatică 1
Laborator de chimie 1
Laborator de biologie 1
Atelier de practică (electric) 1
Cabinet didactic ( limbă și comunicare) 1
Cabinet de sprijin 1
Sală de sport 1

 

Liceul Teoretic “CAROL I”

Săli de clasă 28
Laborator de infonnatică 1
Laborator de biologie 1
Atelier de practică (electric) 1
Cabinet didactic ( istorie) 1
Sală  de sport 1

 

Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu”

Săli de clasă 16
Laborator de infomatică 1
Laborator de fizică 1
Laborator de chimie 1
Laborator de biologie 1
Cabinet didactic ( limbă şi comunicare) 1
Cabinet psihopedagogic 1
Sașă de sport 1

 

Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”

Săli de clasă  7 (5 săli de preșcolar )
Laborator de științe 1
Sală  de sport 1

 

Şcoala Gimnazială “Radu Vodă”

Săli de clasă 15
Laborator de inforrnatică 1
Laborator de științe 1
Cabinet didactic ( limbă şi comunicare) 1
Sală de sport 1

 

Școala Gimnazială “Mihai Viteazul”

Săli de clasă 6
Laborator de informatică 1
Laborator de științe 1
Cabinet didactic ( matematică ) 1
Cabinet psihopedagogic 1

 

UAT COMUNA STELNICA

Săli de clasă 10 (din care 2 săli preșcolar fără mese și scaune)
Laborator de informatică 1
Cabinet didactic (limbă şi comunicare) 1

 

UAT COMUNA MOVILA

Săli de clasă 9 (din care 3 săli de preşcolar fără mese și scaune)
Laborator de informatică 1
Laborator de științe 1

 

GMC Media Top si Bottom Page