JMCProduction

 Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021), prezentate de Direcția Județeană de Statistocă, arată o populație rezidentă a județului Ialomița de 250,8 mii persoane (250.816 persoane), în scădere cu 23,3 mii locuitori (23.332 persoane) față de recensământul precedent (octombrie 2011).

Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (127.648 persoane, reprezentând 50,9%), iar distrubuția pe medii de rezidență este: mediul urban 109.519 persoane , reprezentând 43,7% și în mediul rural 141.297 persoane, reprezentând 56,3% .

Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Ialomița se situează pe locul 37 în ierarhia judeţelor.

AVSMEDIA PRO

Același loc și-l menține și din punct de vedere al ponderii populației cu nivel superior de educație.

Din totalul populației rezidente a județului Ialomița, 42,4% are nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 48,7% nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 8,9% nivel superior.

Structura populației după nivelul de educație absolvit diferă pe cele două sexe. Astfel din cele 123.168 persoane de sex masculin 8,1% au nivel de educație ridicat, 46,7% nivel de educație mediu și 45,2% nivel de educație scăzut.

Populația de sex feminin de 127.648 persoane are următoarea structură de educație 9,7% nivel de educație ridicat, 38,3% nivel de educație mediu și 52,0% nivel de educație scăzut.

Populația activă a județului Ialomița este de 100.028 persoane, fiind compusă din 92.891 persoane ocupate și din 7.137 șomeri. Populația inactivă cuprinde 150.788 persoane din care: 55.865 pensionari și 44.854 elevi și studenți.

Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, judeţul Ialomița se situează pe locul 24 în ierarhia judeţelor.

Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Ialomița se situează pe locul 11 în ierarhia judeţelor.

Datele complete și finale ale RPL 2021 vor fi făcute publice, etapizat, în perioada mai-decembrie 2023.

GMC Media Top si Bottom Page