În ședința de Consiliu Local al Municipiului Fetești, din 30 august, a fost aprobat un proiect de hotărâre care îndeplinea formalitatea de preluare și scoatere din uz, casare și valorificare a unor bunuri pe care Primăria le dăduse în administrarea RAJA, în 2009, la preluarea gestionării serviciului de apă și canalizare la nivelul orașului. Mai exact, conform Raportului de Specialitate înaintat consilierilor pentru motivarea adoptării proiectului de hotărâre nr. 210/28.08.2023, este vorba despre 3 obiective din Buliga: puț forat(cu o adâncime de 50 m și suprafață construită de 49mp), cabină foraj zidărie și teren aferent puț forat din strada Stelei. Întrucât nu mai deservesc serviciului de apă și canalizare la nivelul municipiului, acestea au revenit în inventarul municipalității în domeniul privat al U.A.T. Fetești.

Această formalitate a fost desfășurată în urma investițiilor pe care Operatorul de Apă și Canal le face prin contractul de lucrări CL 45 – “Surse de apă Căzănești, Fetești, Țăndărei. Stații de tratare Căzănești, Dridu, Fierbinți Târg, Fetești, Țăndărei. Reabilitare rezervoare Fetești, Țăndărei, Căzănești. Reabilitare stații de pompare Căzănești, Dridu, Fetești, Țăndărei”, finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

GMC Media Top si Bottom Page