Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomita reamintește contribuabililor că marți 20 septembrie 2022, este termenul de depunere al declarațiilor, în scopul notificării organului fiscal cu privire la aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Este vorba despre formularele 010, 016, 020, 040, 070 și 700. Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” și pe situl anaf.ro  la adresa:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm

GMC Media Top si Bottom Page