Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau cele neînregistrate în scopuri de TVA, care au depășit plafonul de scutire și au obligația înregistrării în scopuri de TVA, că marti 10 ianuarie, este termenul limită pentru depunerea a 4 declarații fiscale.

Este vorba despre formularele: 010, 020, 070 și 700.

”Calendarul obligațiilor fiscale” poate fi accesat pe site-ul ANAF la următorul link:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_o bligatii_fiscale_2022.htm .

JMCProduction
GMC Media Top si Bottom Page