JMCProduction

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a realizat, în de la începutul  anului 2023, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 187,24 milioane lei, cu 7,16 milioane lei mai mult decât în perioada similara a anului precedent.

Structurată pe bugete, situația veniturilor colectate atât prin conformare voluntare la plată precum și prin măsurile de executare silită, se prezintă astfel:

– bugetul de stat a înregistrat o sumă colectată în valoare de 73,10 milioane lei, cu 2,84 milioane lei mai mult decât în perioada ianuarie- februarie 2022;

– la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au colectat 80,34 milioane lei, cu 5,17 milioane mai mult decât în primele două luni ale anului trecut;

– la bugetul asigurărilor pentru șomaj, sumele colectate au fost în cuantum de 2,35 milioane lei, cu 152,11 mii lei mai puțin decât în perioada de referință a anului precedent;

– la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate, suma încasată s-a ridicat la valoarea de 31,45 milioane lei cu 696,36 mii lei mai puțin decât în perioada ianuarie- februarie 2022.

GMC Media Top si Bottom Page