Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a realizat, în luna aprilie a anului 2023, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 97,36 milioane lei.

Structurată pe bugete, situația veniturilor colectate atât prin conformare voluntare la plată precum și prin măsurile de executare silită, se prezintă astfel:

– bugetul de stat a înregistrat o sumă colectată în valoare de 36,58 milioane lei;

JMCProduction

– la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au colectat 42,97 milioane lei;

– la bugetul asigurărilor pentru șomaj, sumele colectate au fost în cuantum de 1,22 milioane lei;

– la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate, suma încasată s-a ridicat la valoarea de 16,59 milioane lei.

GMC Media Top si Bottom Page