Potrivit do­cumentului(Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor), la nivelul ju­dețului Ialomița, anual, sunt gene­rate peste 3400 de tone de plastic. Asta înseamnă că fiecare locuitor aruncă într-un an aproximativ 13 kilograme de plastic, din care doar 780 de grame ajung la stațiile de sortare și reciclare. ONG-ul ”Mai Mult Verde” alături de Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară atrag atenția cu privire la faptul că Ialomița reciclează prea puțin plastic. Este un deșeu cu impact negativ asupra me­diului înconjurător pe termen lung.  Motivul pentru care județul reciclează prea puțin plastic, stă în faptul că  gunoiul încă nu este colec­tat dife­rențiat, pe fracții, în toate localitățile. De menționat că deși Ialomița are cele mai mici tarife la serviciile de salubrizare în comparație cu alte județe riverane, servicii de salubritate erau oferite, în 2019, numai în 76% din localități, în mare parte în mediul urban.  Până în anul 2030, jumătate din deșeurile produse în țara noastră ar trebui colectate selectiv, conform Comisiei Europeane. În Ialomița, Garda de Mediu susține că gradul de colectare selectivă este de 12%. Asociația «Mai Mult Verde» și FADI au sesizat deja că multe dintre serviciile de salubritate care funcționează pe raza județului nu oferă infrastructura necesară colectării selective a deșeurilor. Așa se face că în multe localități, cetățenii sunt nevoiți să le aruce la grămadă în saci de plastic. Tocmai de aceea, a fost elaborat un Ghid de bune practici în gestionarea deșeurilor municipale pentru cele 12 județe riverane Dunării. Acesta va fi distribuit începând cu această primăvară în aproximativ 150 de localități dunărene.

GMC Media Top si Bottom Page