AVSMEDIA PRO

Este vorba despre intervalul orar 09:00-17:00, în zona Balta Borcea – Unirea – înrerupere totală.

Aceste înreruperi ale furnizării curentului electric se fac pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice.