JMCProduction

A început anul școlar 2022-2023, primul an fără semestre, teze și medii de gimnaziu care să conteze la admiterea în liceu.

Anul este structurat pe 5 module fragmentate cu 5 vacanțe.

Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină, iar părinții nu pot strânge bani pentru atenții destinate profesorilor.

JMCProduction

Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru. Astfel, va fi încheiată o singură medie anuală.

În ceea ce privește sporirea gradului de siguranță în școli și în perimetrul acestora, autoritățile locale din Fetești au stabilit în urma unei întruniri cu reprezentanții unităților de învățământ că fiecare unitate școlară trebuie să se asigure de funcționalitatea sistemelor de supraveghere video, iar acolo unde sunt deficiențe în acest sens, directorii trebuie să solicite susținere din partea Primăriei.

De asemenea, Poliția Națională va veni în sprijinul jandarmilor și al polițiștilor locali care au misiunea de a patrula în zonele instituțiilor de învățământ de pe toată raza Feteștiului.

O altă decizie a autorităților locale vizează completarea cu indicatoare rutiere și montarea unor limitatoare de viteză în preajma unităților școlare. Șeful Poliției Municipale Fetești, Lucian Gheorghe le-a reamintit directorilor unităților de învățământ că trebuie să se asigure că microbuzele școlare au toate documentațiile tehnice actualizate.

Prima vacanță din acest an școlar, conform calendarului, va fi din 22 octombrie până în 30 octombrie și va încheia primul modul. Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în cursul aceluiași modul de învățare.

GMC Media Top si Bottom Page