JMCProduction

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești a scos la concurs 3 posturi de muncitori calificați:

– 2 de pentru Formația Întreținere Spații Verzi, Baze Sportive și de Agrement;

– unul pentru Formația Amenajare Parcuri și Spații Verzi.

Dosarele se pot depune până pe 21 iulie la sediul DADPP.

Proba scrisă va avea loc pe 26 iulie, iar interviul  pe 28 iulie.

Vezi aici