AVSMEDIA PRO

Pe Ordinea de Zi sunt 13 proiecte de hotărâre 

În ședința ce va avea loc la ”Galeriile de Artă LUMINA”, consilierii locali vor dezbate și vota printre altele, utilizarea a 9 milioane de lei din cele 12, excedent bugetar înregistrat la data de 31 decembrie 2021, pentru secțiunea de dezvoltare pentru cofinanțarea unor proiecte aflate în derulare, după cum se arată în referatul de aprobare al proiectului de hotărâre.  De asemenea, va fi supusă la vot și metodologia de acordare a granturilor pentru învățământul preuniversitar din municipiu. Este vorba despre sume de bani pe care le vor primi atât alevii cât și profesorii de la școlile din Fetești pentru rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare.

Ordinea de zi a fost suplimentată cu încă 9 proiecte de hotărâre

Totodată, ordinea de zi a fost suplimentată cu alte 9 proiecte de hotărâre printre care unul referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi din municipiul Fetești și  două care fac referire la gestionarea deșeurilor municipale prin care se dorește amplasarea unor insule ecologice și înființarea unor Centre de Aport Voluntar cu ajutorul a două proiecte ce vor fi depuse în PNRR pentru obținerea de fonduri prin componenta 3 – Managementul deșeurilor.

imagine cu rol  ilustrativ

GMC Media Top si Bottom Page