Pe ordinea de zi sunt 6 proiecte de hotărâre.

Consilierii votează pentru:

  • utilizarea excedentului bugetar rezultat la sfârșitul exercițiului financiar al  anului 2022;
  • repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026;
  • aprobarea liniilor de gardă organizate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
  • documentația de avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)  și  a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare  DJ212: limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu –  intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”;
  • aprobarea Proiectului tehnic de execuție şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și  modificarea unei hotărâri a Consiliului Județean din august 2020, referitoare la acest proiect.