AVSMEDIA PRO

Consiliul Județean Ialomița se întrunește în ședință, joi, de la ora 14:00, în Sala Europa din Slobozia. Pe ordinea de zi sunt 21 de proiecte de hotărâre. Acestea fac referire, printre altele, la repartizarea unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pentru anul 2023, aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul „Pași spre viitor” implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, prin care sunt realizate două case tip familial și un centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți și stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa.

GMC Media Top si Bottom Page