AVSMEDIA PRO

Ședința a avut pe ordinea de zi actualizarea unor devize pentru proiecte de eficientizare energetică a unor clădiri aflate în administrarea instituției județene, aprobarea realizării proiectului : „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului județean din luna mai, referitoare la participarea în cadrul programului ELENA – European Local Energy Assistance pentru asocierea cu ADR Sud Muntenia în realizarea în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program.

GMC Media Top si Bottom Page