Consiliul Local al comunei Stelnica se întrunește în ședință, în 26 aprilie, de la ora 18:00. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte de hotărâre. Aceastea fac referire la indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „înființare sistem de monitorizare și siguranță” în comună, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „construirea și dotarea unui centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în proiectul de înființare a rețelei de gaze în localitate, în parteneriat cu Primăria Fetești.

GMC Media Top si Bottom Page