AVSMEDIA PRO

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița reamintește că, potrivit prevederilor legale, prin OUG nr. 195/2005 și OUG nr. 92/2021, privind protecţia mediului și gestionarea deșeurilor, arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor, vegetației ierboase și a deșeurilor este strict interzisă. Cei care nu respectă aceste reguli pot primi amenzi  7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice. Totodată, abandonarea, aruncarea, îngroparea deșeurilor, precum și incendierea oricărui tip de deşeu/ substanţă sau obiect sunt interzise, fapta constituind infracţiune şi putând fi sancţionată cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă, atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor nu poate fi neglijată.