JMCProduction

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 27 februarie 2023, este termenul de depunere a 9 declarații, pentru perioada de raportare încheiată.

Este vorba despre formularele: 100, 112, 224, 300, 301, 306, 307, 311 și 390 VIES. Acestea fac referire la obligaţiile de plată la bugetul de stat a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, decontul de TVA și sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată.

„Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale. Contribuabilii îl pot consulta pe pagina de internet static.anaf.ro la secțiunea „Asistență Contribuabili”.

JMCProduction

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2023.htm .

GMC Media Top si Bottom Page