AVSMEDIA PRO

Administrația Județeanã a Finanțelor Publice Ialomița informează că, în perioada 15 iunie – 26 iulie 2022, inclusiv, Ministerul Finanțelor derulează o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. Cererile se depun personal la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor, din Bd. Libertãții nr. 16, sector 5, București, cu menționarea pe plic ”Pentru Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014”.  Pentru această sesiune sunt alocați 700 milioane lei pentru finanțarea unor investiții mai mari de 1 milion euro. Vor beneficia 92 domenii de activitate, precum: industria prelucrătoare, construcții, HORECA, informații și comunicații, sănătate și asistență socială. Nivelul de finanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat se stabilește în funcție de mărimea proiectului de investiții și regiunea geografică. Prin grila de punctaj propusă, sunt încurajate investițiile în zonele cele mai slab dezvoltate ale României.     Mai multe detalii regăsiți accesând următorul link: https://mfinante.gov.ro/ro/domenii/ajutor-de-stat/anunturi-ajutor-de-stat .