JMCProduction

   Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 26 septembrie, este termenul de depunere a 9 declarații fiscale privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, a contribuţiilor sociale, a impozitelor pe venit, de compensație la carburanți și  deconturi de TVA. Este vorba despre formulare 100,112, 179, 224, 300, 301, 307, 311 și 390 VIES.

Totoadă,  oragnul fiscal ialomițen informează că noile tranșe și cote de impunere pentru impozitarea  veniturilor obţinute de persoanele fizice din participarea la jocurile de noroc sunt: 3% pentru sumele până la 10.000 lei, 300+20% pentru sumele peste 10.000 de lei și până la 66.750 lei inclusiv, iar pentru valorile peste această sumă din urmă, impozitul este de 11.650 + 40%

GMC Media Top si Bottom Page