Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce la cunoștința beneficiarilor publici decizia emisă de Comisia Europeană în data de 12 septembrie 2022 privind aprobarea modificării Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin care sunt aplicabile beneficiarilor PNDR prevederile Ordonanței de Urgență (OUG) nr. 64/ 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Astfel, începând cu 13 septembrie – data de referință de la care curg termenele prevăzute în OUG 64/ 2022, autoritățile publice șiOrganizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI)  care derulează investiții finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  (FEADR) își pot ajusta valoarea proiectelor aflate în curs de implementare în conformitate cu prevederile ordinanței. Mai exact, este vorba despre cei care implementează proiecte în cadrul următoarelor submăsuri:

4.3 –  componentele privind infrastructura de irigații și infrastructura agricolă de acces;

7.2  – investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică;

JMCProduction

7.6 – iInvestiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural și

19.2 – sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, pentru beneficiarii care au derulat achiziții publice.

”Majorarea se va putea face cu maximum 25% a valorii eligibile a proiectului, dar fără a depăși valoarea sprijinului public nerambursabil specifică fiecărei submăsuri, conform fișei tehnice din noua versiune a PNDR 2020”, a precizat Directorul general al AFIR, Dorin OPREANU într-un comunicat de presă.