JMCProduction

Comunicat de presă

La sfârșitul lunii martie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.155  șomeri (din care 2.126 femei), rata șomajului fiind de 5,33%, cu 1.22pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2022.

Din totalul de 4.155  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 620 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.535 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.989 șomeri provin din mediul rural și 1166 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4155
< 25 ani 574
între 25-29 317
între 30-39 552
între 40-49 982
între 50-55 715
peste 55 ani 1015

 

Șomerii absolvenţi de învăţământ gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (39,71%), urmati de absolvenții de invațământ primar şi fără studii (31,65%), iar 13,55% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 14,13% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 0,96%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.159 persoane foarte greu ocupabile, 1.732 greu ocupabile, 1.122 mediu ocupabile, iar 142 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița