AVSMEDIA PRO

La sfârșitul lunii ianuarie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.136  șomeri (din care 2.054 femei), rata șomajului fiind de 5,30%, cu 0.83pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2022.

Din totalul șomerilor înregistrați, doar 620 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj.

Ca mediu de rezidență, cei mai mulți provin din mediul rural.

AVSMEDIA PRO

Structura șomajului pe grupe de vârste arată că cei mai mulți au între 40 și 55 de ani și peste.

Șomerii absolvenţi de învăţământ gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (38,64%), urmati de absolvenții de invațământ primar şi fără studii (32,35%), iar 14,07% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 13,98% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 0,96%.