JMCProduction

 La sfârșitul lunii iulie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3.713 șomeri (din care 1.859 femei), rata șomajului fiind de 4,76%, cu 1.10pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2022.   

Din totalul de 3.713  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 519 erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 3.194 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.719 șomeri provin din mediul rural și 994 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste arată că cei mai mulți șomeri au vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani și peste 55 de ani.

 Șomerii absolvenţi de învăţământ gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (37,78%), urmati de absolvenții de invațământ primar şi fără studii (32,62%), iar 14,30% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 14,3% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1%.