La sfârșitul lunii martie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3.827  șomeri (din care 1.720 femei), rata șomajului fiind de 4,11%, cu 0.82pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2021.   Din totalul șomerilor  înregistrați în evidențele AJOFM Ialomița, 685 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj. În ceea ce privește mediul de rezidență, peste 2800 de șomeri provin din mediul rural și 979 sunt din mediul urban. Pe grupe de vârstă, structura șomajului arată că cel mai mare procent este înregistrat la categoriile 40-49 de ani, 50-55 de ani și peste 55 de ani. Șomerii absolvenţi de învăţământ primar şi fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (37,49%), urmati de absolvenții de studii gimnaziale (35,54%), iar 13,85% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 11,89% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.23%. ca nivel de ocupabilitate peste 1700 de persoane sunt greu de introdus pe piața muncii deoarece nu au studii sau calificare, se arată într-o informare venită de la AJOFM Ialomița.