La sfârșitul lunii iulie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3.411  șomeri (din care 1.603 femei), rata șomajului fiind de 3,66%, cu 0.81pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2021.  Din acest totalul, doar 476 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj.

În ceea ce privește mediul de rezidență, cei mai mulți șomeri provin din mediul rural.

Pe grupe de vârste, cei mai mulți șomeri au între 40  și 55 de ani și peste.

Șomerii absolvenţi de învăţământ primar şi fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (36,94%), urmati de absolvenții de studii gimnaziale (35,80%), iar 12,70% au absolvit școli profesionale de arte și meserii.

Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 13,57% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 0,99%.